@design klas 1 en 2

De leerlingen van @design gaan een aantal keren op excursie of nemen deel aan workshops in beide cursusjaren van @design.
Hiervoor vragen wij een eigen bijdrage van u als ouder(s)/verzorger(s).

De excursies en workshops die worden aangeboden binnen @design kunnen per leerjaar verschillen.
We proberen om hier een vast bedrag van te maken per cursusjaar om het overzichtelijk te houden. Hier zijn o.a. entreebewijzen, vervoer en workshopmaterialen bij inbegrepen.

 

Excursie Oldenburg klas 2A

Ieder jaar is het de bedoeling dat klas 2A in het kader van het vak Duits een excursie gaat maken naar de Duitse stad Oldenburg. We proberen deze excursie te plannen in de periode van de adventsmarkten, zodat de leerlingen ook kennismaken met een stukje Duitse cultuur en folklore. Over de precieze datum zult u later geïnformeerd worden. U begrijpt, dat we bij slecht weer (gladheid en winterse buien) het uitstapje moeten afzeggen. Dan zullen we op een later tijdstip alsnog naar Oldenburg gaan.

 

@sport klas 1 en 2,  LO2 klas 3 en 4

Aan de vakken @sport klas 1 en 2, LO2 klas 3 en 4 zijn kosten verbonden. Omdat we bij deze vakken graag een groepsuitstraling willen hebben, hebben we ervoor gekozen om de leerlingen een shirt met opdruk “Sportklas De Saad” te laten dragen. In klas 3 en 4 gaan de leerlingen lesgeven op basisscholen en is het dus van belang dat ze herkenbaar en netjes zijn gekleed.

Ook organiseren we een aantal activiteiten buiten school. Om de vervoerskosten te drukken zullen we soms een beroep op u doen om te rijden, maar in de praktijk blijkt dit heel lastig te zijn. Vandaar dat we ook een deel van de bijdrage gaan gebruiken voor vervoer.

Het grootste deel van de bijdrage is voor de 1-daagse ski-reis zowel in klas 1 als in klas 3. Deze activiteit is een geweldige ervaring voor de leerlingen.

 

Schoolreis

Wij organiseren voor klas 3 (en sprinters uit klas 4) een meerdaagse schoolreis. De leerlingen hebben de keuze uit verschillende reizen.

Dit schooljaar zijn de bestemmingen: een stedenreis naar Edinburgh (Schotland) en een actieve reis naar Northumberland (Engeland).

 

Afscheid klas 4

Voorafgaand aan de examens gaan de leerlingen van klas 4 met elkaar naar Walibi.

 

Schoolkosten 2018 / 2019

Naast het onderwijs worden ook allerlei activiteiten gedaan die extra kosten met zich meebrengen. Activiteiten die leerzaam zijn, iets extra’s toevoegen aan het lesprogramma of in ieder geval voor een leuke afwisseling of ontspanning zorgen, maar waarvoor geen rijksvergoeding ontvangen wordt (zie art. 27 WVO).

Enkele voorbeelden van dit soort extra’s zijn de vieringen, de kopieersleutel, de tweede sportdag en cultureel recreatieve dagen. Wij vragen hiervoor een bijdrage per kind per schooljaar, deze vrijwillige ouderbijdrage wordt via een machtiging geïnd. De oudergeleding van de MZR heeft hiermee ingestemd.

Ook de betaling van de excursies van de @vakken, LO2, de excursie van klas 2 sprint, de schoolreis en het afscheid van klas 4 wordt via een machtiging geregeld.


Activiteiten:

Leerjaar 1:

@sport: een T-shirt voor iedere leerling en de skireis

@design: entreekosten, vervoer en workshopmaterialen voor excursies/workshop

Leerjaar 2:

@sport: vervoerskosten naar een activiteit

@design: entreekosten, vervoer en workshopmaterialen voor excursies/workshop

Klas 2A (sprint): kennismaking Duitse cultuur: Excursie Oldenburg

Leerjaar 3:

LO2: een nieuw T-shirt en de ski-reis

Schoolreis naar Engeland of Schotland

Leerjaar 4:

LO2: vervoerskosten naar een activiteit

Afscheid klas 4; naar Walibi

Voor meer informatie over reizen en excursies verwijzen wij naar onze website onder de balk ‘reizen/excursies’.

Per leerjaar zijn de volgende bedragen vastgesteld:

 

Lj Vrijwillige

ouder-bijdrage

Schoolreis Afscheid

klas 4

@design

 

@sport Klas 2A sprint)

Oldenburg

LO2

 

1 €40,00 €20,00

 

€15,00 (T-shirt)
€100,00 (skireis)
2 €40,00 €25,00

 

€15,00 (vervoer)

 

€7,50

 

3 €40,00 €330,00 €15,00

(T-shirt)

€100,00 (skireis)
4 €40,00 €30,00 €15,00 (vervoer)