Vakken aanbod

Het diploma waar we onze leerlingen voor opleiden is het TL diploma en soms het GL diploma. Dit einddoel ligt voor iedereen vast. De weg daar heen is echter maatwerk en bevat verschillende keuzemomenten.

In de onderbouw worden de volgende vakken gegeven: Godsdienst, Nederlands, Engels, Duits, Fries, wiskunde, biologie, natuur- en techniek (N&T), mens & maatschappij, economie, beeldende vorming, IT, muziek en LO en de @vakken @sport, @design en @techniek.

In de bovenbouw zijn de volgende vakken verplicht: Nederlands, Engels, wiskunde (klas 3), maatschappijleer (klas 3), CKV en LO. De volgende vakken kunnen worden gekozen: Duits, economie, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde (klas 4), beeldende vorming, Technologie & Toepassingen (T&T), IT, Media, Vormgeving en ICT (MVI, een vak in de Gemengde Leerweg GL) en LO2.