vakken

Naast de reguliere vakken is het ook mogelijk om speciale vakken te volgen op de Saad. Ook zijn er verschillende MBO-trajecten waarmee vakken gevolgd kunnen worden die een aansluiting hebben op specifieke MBO-opleidingen.

De lessentabel van alle vakken ziet er als volgt uit:

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4
Nederlands 3 4 3 4
Fries 1 2 3 4
Duits 2 2 3 4
Engels 3 3 3 4
Geschiedenis 2 2 3 4
Aardrijkskunde 2 2 3 4
Wiskunde 4 4 4 4
NT (Natuur en techniek) 2 4    
Natuurkunde 3 4
Scheikunde 3 4
Biologie 2 3 4
Economie 2 3 4
Beeldende vakken 2 2 3 4
C.K.V. projecten projecten projecten projecten
Muziek 2
Informatiekunde 2
IT 3 4
Maatschappijleer I 1 1
Godsdienst 2 1 1 1
Lich. Opvoeding 3 2 2 2
Lich. Opvoeding 2     3 4
MDU (mediatheekuren) 3   2
MBO trajecten 2 2
@vakken 2 2
KVU (kernvakuur) 1 1

Cursief zijn keuzevakken

MBO trajecten zijn: ondernemen, techno, T&T, zorg&welzijn, MV&I