@vakken

Om aan te sluiten bij de verschillende interesses van onze leerlingen zijn de @vakken ingevoerd. Dit zijn vakken op niveau waarbij leerlingen zelf een keuze kunnen maken. De leerlingen kunnen bij de aanmelding kiezen voor:

@Techno: bedenken en ontwikkelen.
Dit is een stroom voor doeners. In deze stroom doen de leerlingen meer praktische ervaringen in de techniek op. In de bovenbouw vormt T&T een prima aansluiting. Aan T&T werken ook externe deskundigen mee.

@Sport: bewegen, organiseren en samenwerken.
Deze stroom is voor de meer fysiek ingestelde leerlingen bedoeld en er is duidelijk verschil met het reguliere LO. Andere aspecten van sport en ook het organiseren van (sport)evenementen komen aan bod. Dan vertegenwoordig je de school en dat is aan je speciale sportkleding te zien. Excursies en speciale sportactiviteiten staan in het programma. @sport sluit naadloos aan bij LO2 in de bovenbouw.

@Design: ontwerpen en creativiteit.
Vooral leerlingen die creatief vaardig zijn, zullen zich hiertoe aangetrokken voelen. Ook excursies en museumbezoeken zijn in het programma opgenomen. In de bovenbouw vind je elementen terug in IT en MV&I. Dan worden vooral digitale creatieve programma’s ingezet.

Leerlingen krijgen binnen de lessentabel twee uren per week les in het vak van hun keuze. De @vakken werken in modules. Een module wordt afgesloten aan het eind van een rapportperiode. De @vakken worden zo veel mogelijk op hetzelfde tijdstip gegeven. Aan een @vak kunnen voor excursies, workshops en dergelijke kosten verbonden zijn.