Onderwijs

Het diploma waar we onze leerlingen voor opleiden is het TL diploma. Dit einddoel ligt voor iedereen vast. De weg daar heen is echter maatwerk. De weg kan korter zijn of soms al deels samenvallen met een route in het mbo. Eigen accenten op het eigen interessegebied willen we graag honoreren.

Naast een individuele leerroute: “het sprinten” zijn er in de onderbouw @vakken die aansluiten bij de interesse van leerlingen en in de bovenbouw keuzevakken die aansluiten bij het vervolgonderwijs in het mbo of havo.