Onderwijs

Het diploma waar we onze leerlingen voor opleiden is het GL- of TL-diploma. Dit einddoel ligt voor iedereen vast. GL staat voor Gemengde Leerweg en TL staat voor Theoretische Leerweg. Hoewel de aanduiding anders doet vermoeden, zijn beide leerwegen op hetzelfde niveau. Alle leerlingen doen bij ons examen op hetzelfde niveau, en ze maken dus ook daadwerkelijk dezelfde examens voor bijvoorbeeld vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Het verschil zit ‘m erin dat je in de Gemengde Leerweg ook examen doet in een praktisch vak, te weten MVI. Onze andere praktische vakken als T&T en LO2 vallen wel binnen de Theoretische Leerweg. Overigens zijn er landelijk plannen voor samenvoeging van beide leerwegen.

Zowel een GL-diploma als een TL-diploma geeft toegang tot MBO niveau 4. Voor een vervolg op de havo is een TL-diploma een voorwaarde, een GL-diploma geeft hiervoor geen toegang. Als een leerling de Gemengde Leerweg volgt en wel een vervolg op de havo wenst, dan kan hij toch een TL-diploma behalen door het volgen van een extra vak. Als de leerling dit op tijd aangeeft, proberen we dit roostertechnisch mogelijk te maken.