Op maandag 16 maart zijn we als team hard aan het werk geweest om het onderwijs op afstand door te kunnen laten gaan.

Vanaf aanstaande woensdagmorgen 18 maart het 1e lesuur gaat het als volgt.
• Magister is de basis van waaruit gewerkt wordt. Via het gewone lesrooster zet de docent huiswerk en andere aanwijzingen in de agenda van de leerlingen. Aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld zijn waar de leerling de planner of presentatie kan vinden, hoe de leerling het huiswerk kan nakijken, waar een uitleg- of instructievideo te volgen is, via welke online-tool de leerling een opdracht kan inleveren, enz. enz.
• Als er uitleg wordt gegeven of als er gelegenheid is voor de leerlingen om mondeling vragen te stellen aan de docent, staat er bij die les een linkje in de agenda. Wanneer de leerling dit aanklikt, komt hij in de online omgeving van Zoom waar ook de docent en de klasgenoten aanwezig zijn.

In de toegestuurde brief en op Magister staat meer informatie.
Mochten er verdere ontwikkelingen zijn dan zullen wij u via mail of website informeren. Met vragen kunt u in deze tijd het beste mailen met school via administratie@desaad.nl.

We hopen zo met elkaar er het beste van te maken. We wensen een ieder alle goeds toe en hopen elkaar te Zijner tijd weer op school te ontmoeten. “Zo de Heer wil en wij leven”, hoe actueel is dit voorbehoud in deze tijd!

Met vriendelijke groet,
Jantine van der Kooij
directeur