De Scholen van PCBO Dantumadiel en Christelijke MAVO De Saad hebben de handen ineen geslagen om tieners meer uit te dagen. Gedurende het gehele schooljaar zullen leerlingen van groep 8 enkele weken bloklessen techniek, IT & ontwerpen volgen op De Saad in Damwâld. Tijdens de lessen staat ‘ontwerpend leren’ centraal en worden leerlingen door vakdocenten techniek, IT & design van De Saad uitgedaagd om hun creativiteit in te zetten voor het projectmatig aanpakken van diverse ontwerpmogelijkheden. Door deze unieke samenwerking maken kinderen kennis met het voortgezet onderwijs en worden met name praktische en hogere denkvaardigheden getraind.

In de toekomst zullen de samenwerkingsmogelijkheden wellicht nog worden uitgebreid, mede afhankelijk van de evaluatie van dit eerste jaar.

Het is landelijk bekend dat voor sommige kinderen het voortgezet onderwijs te vroeg en voor anderen te laat in beeld komt. Door deze symbiose vorm willen de beide organisaties de overgang van primair naar voortgezet onderwijs minder groot maken. Een aanwinst voor Dantumadiel!
(Persbericht 13 september 2018)