Op 4 januari jl. was het dan zover. De door ons georganiseerde sport en speldag op de Christelijke MAVO De Saad kon beginnen. Rond half elf kwamen er ruim 50-tal basisschoolkinderen (groep 4 tot en met 8). De kinderen waren in verschillende groepjes ingedeeld. Kinderen van verschillende scholen en leeftijden waren bij elkaar ingedeeld.
Er waren 8 activiteiten met tussen deze activiteiten 2 pauzes. De volgende activiteiten waren er: blind volleybal, pionnenvoetbal, knutselen, dansen, spijkerpoepen en koekhappen, bordspellen, stoelendans en een quiz. In de pauzes kregen de kinderen wat lekkers wat gesponsord was door de Albert Heijn uit Damwâld. Aan het eind van onze drukke en actieve dag kregen de kinderen een medaille met daaraan een zakje snoep als bedankje voor hun goede inzet en hun actieve houding. We hebben er met z’n allen een erg leuke en gezellige dag van gemaakt en zagen alle kinderen met opgeheven hoofd weer naar huis gaan, de dag was van half 11 in de ochtend tot half 5 in de middag.

Met een tevreden gevoel kijken wij terug op een zeer geslaagde dag! Wij willen De Saad bedanken voor het in gebruik mogen nemen van het schoolgebouw!

Studenten Pedagogiek aan de NHL te Leeuwarden

Nieske Algra, Sanne van de Berg, Elianne Berkhou, Pascal Damstra, Jurre Visser, Eline de Vries, Jeroen de Vries en Boukje Wagenaar