Verschillende oud-leerlingen van de Saad hebben zich tijdens de kerstvakantie, samen met mede-studenten van de NHL, ingezet om kinderen uit de regio te vermaken met een sport- en speldag. Een geweldig initiatief dat wij als school een warm hart toedragen. Hieronder volgt hun verslag van deze dag:

Na het succes van vorig jaar, hadden wij besloten om dit jaar weer een sport- en speldag te organiseren.
4 januari 2018 was het zo ver, een 60-tal basisschoolkinderen (groep 4 tot en met 8) kwamen op deze dag af. De kinderen werden in verschillende groepjes ingedeeld op basis van leeftijd. Er was een vol programma van 10:30 tot 16:30 met 8 activiteiten. De volgende activiteiten waren er:
blind volleybal, blokjesvoetbal, Just Dance, stoelendans, levend memory, knutselen, bingo en een leuke quiz!
In de pauzes kregen de kinderen wat lekkers wat gesponsord was door de Albert Heijn uit Damwâld. Ook aan het eind van onze drukke en actieve dag kregen de kinderen nog een klein kleinigheidje mee!

We hebben er met z’n allen een erg leuke en gezellige dag van gemaakt en zagen alle kinderen met opgeheven hoofd weer naar huis gaan.

Met een tevreden gevoel kijken wij terug op een zeer geslaagde dag!

Hierbij willen wij De Saad bedanken voor het in gebruik mogen nemen van het schoolgebouw.
Ook willen wij Albert Heijn Damwâld bedanken voor het sponseren van wat lekkers en drinken.
En ook bedanken wij PowerField voor het printen van de flyers en de uitnodigingsbriefjes!

Studenten aan de NHL te Leeuwarden

Nieske Algra, Sanne van de Berg, Elianne Berkhout, Pascal Damstra, Carlijn Postma, Jan-Jelmer Ronner,  Eline de Vries, Jeroen de Vries, Boukje Wagenaar en Myrthe Weijermars