Vanuit de gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland ca. (DDFK) is er opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de veiligheidsbeleving van de inwoners van de gemeenten. Vanmorgen vond het onderzoek plaats bij de leerlingen van klas 3 tijdens de maatschappijleerles. Onderzoekster Sybrecht Prins, Stagiaire team Feiligens DDFK-gemeenten, ging samen met de wijkagenten Annemarie en Marcel, Jeugdwerker Ramona en coördinator Veiligheid Lana in gesprek met de leerlingen. Er werden verschillende stellingen besproken op het gebied van alcoholgebruik, huiselijk geweld en sociale media.. Het was een zeer geslaagde ochtend die zeker in de toekomst navolging verdient binnen de lessen maatschappijleer.