Het was woensdagavond een gezellige drukte op de Chr. Mavo De Saad in Damwâld. Vele leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen hebben de Open Avond bezocht. Door middel van een Virtual Reality speurtocht kregen zij een goede indruk van de school. De tocht ging o.a. langs de vele praktische vakken in de school. Zo kwamen ze langs sport, techniek, IT/design en MVI (Media, Vormgeving en IT).

Ondertussen werden er presentaties gegeven over de onderwijsvernieuwing op De Saad. Naast de duidelijke structuur, identiteit, sprint en persoonlijke begeleiding zullen er volgend schooljaar meer keuzemogelijkheden voor de leerlingen zijn. Door beter aan te sluiten bij de individuele interesses en recht te doen aan verschillen tussen leerlingen wordt maatwerk geleverd. Leerlingen kunnen straks kiezen van welk theorievak ze meer of minder lessen willen volgen.

Daarnaast hebben alle vakken zich laten zien door middel van presentaties en workshops. Erg druk was het onder andere in de lokalen van techniek, scheikunde en beeldende vorming waar de leerlingen verschillende workshops konden volgen.

Na afloop van de speurtocht konden de leerlingen van de basisschool de oplossing van de puzzel inleveren en kregen ze de VR-bril als cadeau mee naar huis.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog lang nagepraat met ouders en leerlingen. Ook veel oud-leerlingen maakten van de gelegenheid gebruik om op deze Open Avond nog weer eens hun oude school te bezoeken.

Met dank aan Robin van der Land (oud-leerling) en Koos Scherjon (rtvnof.nl) voor de foto’s.