Op maandag 1 juli mochten examenkandidaten, die geslaagd zijn, hun diploma in ontvangst nemen. Na een welkomstwoordje van onze directeur en een sketch van de heren Dijkstra en Eisma werd het officiële gedeelte samen met de persoonlijke mentor voortgezet. Op de facebook-link helemaal onderaan zijn meer foto’s te vinden.