De Inspectie van het Onderwijs heeft Chr. Mavo De Saad een voldoende gegeven. Tijdens het onlangs gehouden periodiek onderzoek, dat eens per vier jaar wordt gehouden op elke school, heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de Mavo onderzocht. Op basis van lesbezoeken, gesprekken met docenten, leerlingen en ouders is de inspectie van oordeel dat leerlingen op De Saad goed onderwijs krijgen.

Het team van De Saad is blij met deze voldoende en ziet het als een bevestiging voor haar manier van werken. “Ook nu we na de reorganisatie werken in een kleiner team zijn we in staat onze kerntaak goed te vervullen, en deze voldoende motiveert ons des te meer om dagelijks goede lessen te geven.” Ook voor de toekomst houdt het team vast aan haar vaste waarden van zorg, structuur en persoonlijke aandacht.