De 1e editie van de Damstra Challenge was een groot succes! Scholieren uit Damwâld en Wâlterswâld presenteerden hun energiebesparingsplannen aan het college van de gemeente Dantumadiel. Wethouder Gerben Wiersma was enthousiast: “Ik ha no al sjoen dat by alle presintaasjes wol ideëen sitte wêr’t wy as gemeente wat mei kinne, ek moai dat de jongerein dan letter sizze kin dat sy dat mei betocht hawwe“.

In de Damstra Challenge gaat het om het gebruik van fossiele brandstoffen en de invloed van het eigen gedrag daarop. De kinderen meten het gebruik van elektra, gas en water. “Ze noteren de meterstanden per dag op een invulformulier”, vertelt Kennislab-projectleider Sjoerd de Vries. “Ook worden de gereden autokilometers genoteerd.” Het verbruik wordt omgerekend naar CO2-uitstoot. Vervolgens bedenken de leerlingen een eigen plan om energie te besparen, wat meteen in de praktijk wordt uitgevoerd. “Bijvoorbeeld op de fiets naar je werk.” Dit levert een besparing op in de vorm van minder CO2-uitstoot.

Daarnaast bedachten de leerlingen in groepjes een ‘energie-besparingsplan’ voor de gemeente Dantumadiel. Op deze manier hebben de leerlingen spelenderwijs kennis gemaakt met technologieën van deze tijd (sensortechnologie) die worden gebruikt om metingen te verrichten. De jury was onder de indruk van de prachtige plannen die werden gepresenteerd. De keuze was niet makkelijk aldus Teake Damstra, voorzitter van de jury: “De ideeën van de leerlingen van CBS de Bron waren goed onderbouwd “. Bijvoorbeeld het idee van de douchegieter, die vangt het water op dat niet gebruikt wordt bij het douchen, zoals het water dat wegstroomt tijdens het warm worden van het water. Dat water kun je gebruiken om de wc door te spoelen of de planten water te geven. Je bespaart hiermee 1,6 liter water per douchebeurt!

De Damstra Challenge is bedacht door Kennislab NOF, in samenwerking met Koninklijke Damstra Installatietechniek. In de vorm van challenges werken  Kennislab, onderwijs en bedrijven samen aan nieuwe technologieën, zoals Virtual Reality, 3D-printen, kunstmatige intelligentie en robotica. Bij een challenge draait het om het innovatief gebruik van technologie in combinatie met een actueel maatschappelijk vraagstuk, vertelt Sjoerd de Vries. “In de Damstra Challenge is dat actuele vraagstuk de energietransitie.”

Foto’s: Nanne Nicolai