Sprintlijn

Sommige ouders kiezen bewust voor onze school, terwijl hun kinderen meer dan mavo-kwaliteiten bezitten. Daarom is de mogelijkheid gecreëerd om een jaar in te lopen. Deze leerlingen “sprinten”. Sprinters stromen na 3 jaar met diploma direct door naar het mbo of de 4e klas van het havo. In de praktijk blijkt, dat ze het daar uitstekend doen. We leggen de gemaakte afspraken vast in een studieovereenkomst.

Meteen aan het begin van het schooljaar delen we de leerlingen op basis van het advies van de basisschool in de sprintgroep in. Tijdens het schooljaar kijken we nogmaals of een leerling kan sprinten.

De leerstof wordt in een sneller tempo aangeboden. Het programma is zo ingedeeld, dat sprinters na het einde van het tweede jaar nog een jaar nodig hebben om het diploma te halen.

De sprinters volgen een eigen PTA en hebben en afwijkende lessentabel. In leerjaar 2 doen ze twee GPO’s. Eén bij biologie en één bij nask. Deze vakken hebben drie lessen per week. Ook is een excursie bij Duits afgesproken.

In het examenjaar doen de sprinters in een extra vak examen. De uren voor het sectorwerkstuk zijn in een project ondergebracht. Sprinters kunnen dan niet voor techno of ondernemen kiezen.