Lwoo

De Saad heeft een licentie voor leerweg ondersteunend onderwijs. In de regio is de afspraak gemaakt, dat elke leerling met een CITO score onder de 521 of een drempeltoets lager dan 69 gescreend wordt. Ook wij laten deze leerlingen testen. De testgegevens bieden ons naast het advies van de basisschool handreikingen om de hulp te optimaliseren.

Als een leerling een lwoo-indicatie heeft, wil dat beslist niet zeggen, dat de leercapaciteiten minder zijn. Als de basisschool aangeeft, dat een leerling de potentie heeft om het TL niveau aan te kunnen en daarbij ondersteuning nodig heeft, onderzoeken we door middel van een lwoo screening of hij voor extra steun in aanmerking komt. Tevens weten we dan, waar die steun nodig is.

Lwoo geïndiceerde leerlingen worden door het RT team extra begeleid en er is een handelingsplan voor deze leerlingen opgesteld.

Doel:

  • bieden van een toegespitste didactiek
  • pedagogisch klimaat optimaliseren
  • optimale bewaking leervorderingen