Digitalisering – Laptops4U

Computers zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Wij vinden het op De Saad belangrijk dat de leerling hier goed mee leert te werken, het is een van de 21e-eeuwse vaardigheden. We geven daarom in de onderbouw het vak IT, en in de bovenbouw is dit een keuzevak waarin je examen kunt doen. In de onderbouw werken we aan vaardigheden: informatie op het internet opzoeken, werkstukken en presentaties maken. We werken ook aan bewustwording: wat doe je wel en niet op internet en op de social media? Via een speciaal lesprogramma halen alle kinderen hun Social Media Rijbewijs.

Steeds meer lesmethodes bieden digitaal aanvullende oefenprogramma’s. Leerlingen die moeite met de leerstof hebben, kunnen herhalingsoefeningen maken. Leerlingen die snel door de leerstof gaan, kunnen hun kennis verdiepen door met meer uitdagende opdrachten aan de slag te gaan. Door het op het juiste moment in te zetten leidt ICT tot meer motivatie, betere leerprestaties en een efficiënter leerproces bij de leerling. De Saad kiest voor leren met ‘Mixed Media’: een afwisseling van boek en laptop. Op het platform Learnbeat stellen docenten hun eigen digitale lessen samen en kan de leerling opdrachten maken en inleveren en een portfolio samenstellen.

Sinds 2016 beschikken de leerlingen over een eigen device. We bieden u twee opties aan:

U koopt een Notebook via school.
Om u te helpen de geschikte notebook voor de studie van uw kind te kiezen werkt De Saad samen met het bedrijf CampusShop. CampusShop werkt al 15 jaar samen met meer dan 200 scholen. Op CampusShop.nl vindt u de notebooks voor het aankomend schooljaar die voldoen aan onze voorkeursspecificaties (De Saad staat bij de C van Chr. Mavo De Saad). We ondersteunen u bij de aankoop door een bijdrage vanuit school van € 80,- op het servicepakket. U mag van dit aanbod gebruikmaken maar bent hiertoe niet verplicht.

U heeft al een Notebook die de leerling mee kan nemen naar school.
Deze notebook moet voldoen aan dezelfde minimale technische eisen en afmetingen als de notebooks aangeboden door CampusShop. Het kan dus geen tablet of smartphone zijn. Denkt u vooral ook om de accuduur, zodat de notebook wel minimaal een schooldag kan draaien.

In een enkel geval kan het voorkomen dat beide opties voor u niet passend of anderszins bezwaarlijk zijn. Neemt u dan tijdig contact op met school, dan zoeken we samen naar een oplossing.