Digitalisering – Laptops4u

Steeds meer docenten maken in hun onderwijs gebruik van computers die worden ingezet om informatie op het internet op te zoeken en voor het maken van bijvoorbeeld werkstukken en presentaties. Ook bieden steeds meer lesmethodes mogelijkheden om onderdelen op de computer te oefenen. Leerlingen die moeite met de leerstof hebben, kunnen herhalingsoefeningen maken. Leerlingen die snel door de leerstof gaan, kunnen hun kennis verdiepen door met meer uitdagende opdrachten aan de slag te gaan. Mits op de juiste manier ingezet, leidt de inzet van ICT tot meer motivatie, betere leerprestaties en een efficiënter leerproces bij de leerling.

Na een periode van voorbereiding en na instemming van de medezeggenschapsraad is besloten om met ingang van 1 augustus 2016 een pilot te starten met het werken met laptops. Na evaluatie van deze pilot is dit schooljaar het werken met laptops voortgezet. Een werkgroep IT is voortdurend bezig om deze werkwijze en het digitale aanbod van onderwijs uit te bouwen en te versterken. Onze leerlingen hebben daarom een Notebook nodig.

We bieden u twee opties aan:

U koopt een Notebook via school.
Om u te helpen de geschikte Notebook voor de studie van uw kind te kiezen werkt De Saad samen met het bedrijf CampusShop. CampusShop werkt al 15 jaar samen met meer dan 200 scholen. Op CampusShop.nl vindt u de Notebooks voor het aankomend schooljaar die voldoen aan onze voorkeursspecificaties (De Saad staat bij de C van Chr. Mavo De Saad). U mag van dit aanbod gebruikmaken maar bent hiertoe niet verplicht.

U heeft al een Notebook die de leerling mee kan nemen naar school.
Deze Notebook moet voldoen aan dezelfde minimale technische eisen en maximale afmetingen (11.6 inch) als de Notebooks als hierboven vermeld. Het kan dus geen tablet of smartphone zijn. Denkt u ook m.n. om de accuduur, zodat de Notebook wel minimaal een schooldag kan draaien.

In een enkel geval kan het voorkomen dat beide opties voor u niet passend of anderszins bezwaarlijk zijn. Neemt u dan tijdig contact op met school, dan zoeken we samen naar een oplossing.