Aanmelding en toelating

Als de keuze voor De Saad is gemaakt, zijn het de ouders die hun kind aanmelden. In de praktijk betekent dit dat u uw keuze bespreekt met de groepsleerkracht van groep 8. Via deze groepsleerkracht krijgt u dan een aanmeldingsformulier, waarvan u een deel invult en de groepsleerkracht ook. Indien nodig kunt U ook bij de administratie van De Saad een inschrijfformulier aanvragen.

Elke leerling met een positief advies van de basisschool kan naar De Saad. Wij hechten veel waarde aan dit advies. U kent uw kind door en door en de groepsleerkracht trekt ook al langer met uw kind op. In de meeste gevallen wordt het advies onderbouwd door de plaatsingswijzer en door de uitslag van de  eindtoets.

Alle leerlingen die naar De Saad willen, bespreken wij met de groepsleerkracht van de basisschool, de zgn. warme overdracht. Toetsgegevens en cijfers en getallen zeggen niet alles, en zijn zeker onvolledig over het belangrijkste: wie is uw kind? Ook naderhand blijven wij in contact met de basisscholen zodat zij ook weten hoe de leerlingen zich ontwikkelen en wat er met hun adviezen is gebeurd.

De Saad is een Mavo, ofwel VMBO-TL. Dat betekent dat wij alleen leerlingen mógen toelaten met TL in hun advies. Dus bijvoorbeeld een KB/TL- advies of een TL/H-advies. Leerlingen met een bespreek- of disharmonisch profiel en een goede instelling kunnen op individuele basis toegelaten worden, hierover beslist onze toelatingscommissie.

Leerlingen met plusprofiel en advies TL/H kunnen op De Saad ook goed terecht, bijvoorbeeld in de sprint waar zij in 3 jaar hun diploma halen.