Aanmelding en toelating

De ouders melden hun kind aan. De administratieve handelingen verlopen meestal via de basisschool. Onze school verstrekt inschrijfformulieren aan de basisscholen. Indien nodig kunt U bij de administratie van De Saad een inschrijfformulier aanvragen.

Elke leerling met een positief advies van de basisschool kan naar De Saad. Wij hechten veel waarde aan dit advies. In de meeste gevallen wordt dit advies ondersteund door de plaatsingswijzer en door een toets.

Om de overstap van leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn goede contacten met het basisonderwijs erg belangrijk. Daarom bespreken wij alle aangemelde leerlingen met de basisschool. Ook geven wij hen feedback over hun oud-leerlingen. Zo hebben zij inzicht in hoe de leerlingen zich ontwikkelen en wat er met hun adviezen is gebeurd.

Leerlingen met een bespreek- of disharmonisch profiel en een goede instelling kunnen op individuele basis toegelaten worden. Door kleinere klassen en eventueel extra begeleiding halen ook deze leerlingen een VMBO-T diploma.

Leerlingen met plusprofiel en advies TH kunnen op De Saad ook goed terecht. Zij halen in 4 jaar een diploma met 8 vakken. Bovendien bestaat de mogelijkheid om in 3 jaar een diploma te halen. Dit noemen we sprinten.