21e eeuwse vaardigheden

We leiden kinderen op voor de toekomst. De toekomst is per definitie onbekend. Wat zal er van de huidige leerlingen worden gevraagd? De ontwikkelingen gaan snel, beroepen van nu bestaan straks niet meer en we weten nog niet welke beroepen ervoor in de plaats zullen komen. Naast een kennisbasis vinden we het daarom van belang dat we de leerlingen opleiden tot evenwichtige mensen die zich in die nieuwe toekomst goed kunnen bewegen.

Wat vraagt die toekomst aan vaardigheden?

 • Communiceren: doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en begrijpen.
 • Samenwerken: het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen

  en ondersteunen.

 • Probleemoplossend vermogen: het vermogen om een probleem te herkennen en tot een

  plan te komen om het probleem op te lossen.

 • Creativiteit: het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor

  bestaande vraagstukken te vinden.

 • Kritisch denken: het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en

  beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.

 • Sociale en culturele vaardigheden: het vermogen om het effectief kunnen leren, werken en

  leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

 • Ict-basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van

  computers en netwerken te begrijpen en ermee om te kunnen gaan.

 • Informatievaardigheden: een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren, en op

  basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.

 • Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en

  actief om te gaan met media.

 • Computational thinking: problemen op een zodanige manier kunnen formuleren dat het

  mogelijk wordt om een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het

  probleem op te lossen.

 • Zelfregulering: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context

  van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten.