VANUIT DE

Missie: zo doen we dat

Wij zijn een christelijke school. Wij willen de liefde van Jezus uitstralen in ons handelen en in de manier waarop we met elkaar omgaan. Wij beginnen elke morgen met de Bijbel, houden een viering met Kerst en Pasen en maken inhoudelijke keuzes met de Bijbel als basis.

VOLGT DE

Visie: daar staan we voor

Christelijke Mavo De Saad is een christelijke school die kwalitatief goed onderwijs biedt. Wij leren en werken in een sfeer van vertrouwen, aandacht en veiligheid. Wij willen hierdoor bereiken dat de leerling:

  • goed kan functioneren binnen de maatschappij
  • een goede aansluiting met het vervolgonderwijs heeft
  • een vmbo-T diploma haalt

Wij geven onderwijs aan onze leerlingen om ze voor te bereiden op hun toekomst. Dan denk je allereerst aan een vervolgopleiding, een vak leren en een beroep uitoefenen.

Verder denkend is het ook: omgaan met de mensen om je heen, kunnen functioneren in de maatschappij, een positieve opstelling als zaken anders gaan dan je dacht. Ontwikkelingen in maatschappij en werk gaan razendsnel. Wij werken elke dag aan de uitdaging daarvoor een goede, gefundeerde basis te leggen.

Missie en visie hebben alleen betekenis als het elke dag zichtbaar is in hoe we werken. We zetten dit uit langs 3 lijnen.

  1. Kwalificatie: onderwijs in kernvakken en daarmee leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen.
  2. Socialisatie: leren samenleven en samenwerken. We leren van en met elkaar.
  3. Persoonlijke ontwikkeling: waar ben ik goed in? Welke talenten heb ik gekregen? Welke

    talenten wil ik verder ontwikkelen? Wat kan ik betekenen?