Decanaat

De decaan begeleidt leerlingen bij de beroepskeuze en de keuze voor het vervolgonderwijs. Ouders en leerlingen kunnen bij hem terecht voor inlichtingen.

Decaan
MEF F.C. Meijer
0511 47 46 84
06 54388635
f.c.meijer@desaad.nl

Het werk van de decaan begint in leerjaar 2 met de voorbereiding van de keuze welke vakken in leerjaar 3 gevolgd zullen worden. In leerjaar 3 zijn Nederlands, Engels, wiskunde, economie, l.o., godsdienst, muziek, CKV en maatschappijleer verplicht. Uit de overige vakken wordt een keuze gemaakt. Aan de wettelijk eisen van het aantal lessen moet wel voldaan worden. De decaan geeft hierover voorlichting aan ouders en leerlingen. Wij gaan ervan uit dat, leerlingen, die bevorderd worden naar leerjaar 3, een diploma kunnen halen. In een enkel geval krijgt een leerling advies voor een andere leerweg.