Decanaat

De decaan begeleidt leerlingen bij de beroepskeuze en de keuze voor het vervolgonderwijs. Ouders en leerlingen kunnen bij hem terecht voor inlichtingen. Op De Saad zijn dhr. Eisma en dhr. Oldersma de decanen.

Het werk van de decaan begint in leerjaar 2 met de voorbereiding van de keuze welke vakken in leerjaar 3 gevolgd zullen worden. In leerjaar 3 zijn Nederlands, Engels, wiskunde, economie, LO, godsdienst, CKV en maatschappijleer verplicht. Uit de overige vakken wordt een keuze gemaakt. Aan de wettelijke eisen van het aantal lessen moet wel voldaan worden. De decaan geeft hierover voorlichting aan ouders en leerlingen. Wij gaan ervan uit dat leerlingen, die bevorderd worden naar leerjaar 3, een diploma kunnen halen. In een enkel geval krijgt een leerling advies voor een andere leerweg.

Oriëntatie op studie en beroep

De decaan organiseert voor ouders en leerlingen van leerjaar 3 een voorlichtingsavond in januari over het examenpakket en voor leerjaar 4 een voorlichtingsavond over het vervolgonderwijs. Verschillende scholen zijn dan aanwezig. Ook gaan leerlingen naar Open Dagen en meeloopdagen van de vervolgopleidingen.

Aan het einde van de 3e klas kiest de leerling uit de in het derde leerjaar gevolgde vakken een examenpakket. Nederlands en Engels zijn verplicht, maatschappijleer wordt als examenvak al in de 3e klas afgesloten. Voor veel vervolgopleidingen is wiskunde noodzakelijk, dus als het even kan wordt dit ook gekozen. De pakketkeuze is verder vrij, mits het aan de profieleisen en de slaagnorm voldoet. Onderstaand een overzicht van de profieleisen:

 

Sector Noodzakelijk Keuze (minimaal 1)
Techniek wiskunde

natuurkunde

Economie economie Duits

wiskunde

Zorg

  &

Welzijn

biologie geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde

Landbouw wiskunde natuurkunde

biologie

 

Het gekozen profiel bepaalt alleen, waar de inhoud van het profielwerkstuk over moet gaan. Het wil niet zeggen, dat een leerling verplicht is in dit profiel verder te studeren.

Een stevige theoretische basis en een juiste werkhouding zijn voor het middelbaar beroeps onderwijs onontbeerlijk. De mavo sluit, wat dit betreft, naadloos aan bij het karakter van het mbo. Eén van de voordelen van de mavo (TL) is de brede keuze aan vervolgopleidingen. Bij het juiste vakkenpakket kunnen alle profielen in het mbo op niveau 4 gekozen worden en natuurlijk kun je door naar de havo. Denk erom, dat het verwante profiel op het havo soms aanvullende eisen stelt.

Examen doen in een extra vak hangt af van de roostertechnische mogelijkheden. Wie in het 3e leerjaar al examen aflegt in een vak, kan in de 4e klas wel een extra vak volgen en er examen in doen.