Absentiemelding

Als een leerling ziek is, willen we graag voor 08.50 uur ‘s morgens daarvan bericht hebben, anders belt de conciërge naar huis. Bovendien verwachten we de eerste dag, dat de leerling weer op school is, een door een ouder getekend briefje met de reden van verzuim. Dit briefje wordt bij de conciërge ingeleverd. U kunt het verzuim ook per email melden aan de conciërge (concierge@desaad.nl). Vermeld dan s.v.p. onderstaande gegevens in uw email.

Kennisgeving van verzuim:
Naam leerling:

Klas:

Tel:

Begindatum: ……………….. Einddatum:………………………….

Reden:

Als een leerling afwezig is door afspraken bij een dokter enz. wordt dit vooraf doorgegeven aan de conciërge met een door ouders ondertekend briefje. Daarvoor zijn op school voorbedrukte briefjes te krijgen. U kunt dit ook per email melden aan de conciërge (concierge@desaad.nl). Vermeld dan s.v.p. onderstaande gegevens in uw email.

Aanvraag voor vrij van school
Naam leerling:

Klas:

Tel:

Datum: …………… van ……………….uur tot…………..uur

Reden:

 

Aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties

Voor aanvraag van bijzonder verlof buiten de schoolvakanties kunt u het aanvraagformulier HIER downloaden.