Bestuur

De bestuursleden van de Vereniging voor Christelijk Mavo in de gemeente Dantumadiel zijn:

voorzitter:
M.F. Lodewijks
Feanwâlden m.lodewijks@desaad.onmicrosoft.com
secretaris;
T. Banga
Damwâld t.banga@desaad.onmicrosoft.com
penningmeester:
M. Hoogland
Feanwâlden m.hoogland@desaad.onmicrosoft.com

leden:
 I. Prins Oentsjerk i.prins@desaad.onmicrosoft.com
S.C. Pompstra Kollumerzwaag s.pompstra@desaad.onmicrosoft.com
B. Veenstra Damwâld beheer@desaad.onmicrosoft.com

Door te klikken op een naam komt u meer te weten over het betreffende bestuurslid.