Bestuur

De bestuursleden van de Vereniging voor Christelijk Mavo in de gemeente Dantumadeel zijn:

voorzitter:
M.F. Lodewijks
Feanwâlden 0511 47 20 47
secretaris;
Mw T. Jilderda – v.d. Zwaag
De Falom 0511 42 27 06
penningmeester:
S. Rosier
Broeksterwâld 0511 42 49 91
plv secretaris:
Mw. B. Hilboezen
Damwâld

leden:
T. Banga Damwâld 0511 42 46 21
 I. Prins Oentsjerk
S.C. Pompstra Kollumerzwaag 0511 44 24 05
B. Veenstra De Westreen 0511 44 60 33

Door te klikken op een naam komt u meer te weten over het betreffende bestuurslid.