Huiswerkbegeleiding

Na schooltijd geven we huiswerkbegeleiding of bijles. Leerlingen die voorwaardelijk bevorderd zijn, worden voor de eerste periode ingedeeld en zijn verplicht de huiswerkbegeleiding te volgen. Wij bieden huiswerkbegeleiding gratis aan, omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen dezelfde mogelijkheden hebben.

Na het eerste rapport worden de leerlingen voor bijles of huiswerkbegeleiding ingedeeld. Hierbij letten we op het aantal onvoldoendes en voor welke vakken die gehaald zijn. Ook speelt werkhouding en instelling een rol.

Tijdens de huiswerkbegeleiding krijgt de leerling een taak op, die eerst af moet zijn, voordat een leerling mag vertrekken. Dit houdt niet automatisch in, dat al het huiswerk af is. Ook thuis zal nog een deel gedaan moeten worden. De leraar tekent het gedane werk af. Hierdoor hebt u zicht op wat nog gedaan moet worden.
Tijdens huiswerkbegeleiding wordt dus huiswerk gemaakt, maar we proberen vooral planning en werkhouding te verbeteren.

Als bij het volgende rapport of tussenrapport blijkt, dat hulp niet langer nodig is, hoeft de leerling de huiswerkbegeleiding niet meer te volgen.

Bijlessen

Bijlessen zijn bestemd voor leerlingen met hiaten in hun kennis. Tijdens bijlessen wordt een stuk stof opnieuw behandeld en uitgelegd. Daarna wordt getoetst of de leerling nu de stof begrepen heeft.

Leerlingen bij wie tijdens de huiswerkbegeleiding blijkt, dat bij een vak grote lacunes in de kennis zitten, worden doorverwezen naar bijles.

Uiteraard mogen andere leerlingen, die graag bijles voor een vak willen volgen, dit kenbaar maken bij de leerkracht, mentor of coördinator. Voor bijlessen hoeft niet betaald te worden.