Support

Dagelijks voor schooltijd, tussen 8.15-8.45 uur is er een support-uur ingeroosterd. We ondersteunen de leerling die dat nodig heeft door middel van huiswerkbegeleiding, RT of bijles. Voor alle vormen van support geldt dat ze alleen worden gegeven als de leerling een goede werkhouding heeft.

Huiswerkbegelding

Een leerling of zijn ouders kunnen zelf huiswerkbegeleiding aanvragen. Vakdocenten en mentoren kunnen de leerling ook aanmelden. Mw. Venema houdt het overzicht, deelt de leerlingen in en informeert de ouders over het tijdstip en de periode. Tijdens huiswerkbegeleiding wordt huiswerk gemaakt, maar we proberen vooral planning en werkhouding te verbeteren. Als bij een volgend rapport blijkt, dat hulp niet langer nodig is, hoeft de leerling de huiswerkbegeleiding niet meer te volgen.

Leerlingen die voorwaardelijk bevorderd zijn, worden voor de eerste periode ingedeeld en zijn verplicht de huiswerkbegeleiding te volgen. Wij bieden huiswerkbegeleiding gratis aan, omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen dezelfde mogelijkheden hebben.

Bijlessen

Bijlessen zijn bestemd voor leerlingen met hiaten in hun kennis. Tijdens bijlessen wordt een stuk stof opnieuw behandeld en uitgelegd. Leerlingen bij wie tijdens de huiswerkbegeleiding blijkt dat dit nodig is, worden doorverwezen naar bijles. Uiteraard mogen andere leerlingen, die graag bijles voor een vak willen volgen, dit ook kenbaar maken bij de leerkracht of mentor maar bijlessen zijn meer uitzondering dan regel. De vakdocent kijkt dan naar de mogelijkheden. Voor bijlessen hoeft niet betaald te worden.

Het spreekt voor zich dat bijles alleen geboden kan worden als er door de leerling zelf al de grootste inspanning is geleverd om de stof te beheersen. Dat betekent: een actieve leerhouding tijdens de lessen en altijd het huiswerk in orde.

Remedial Teaching

RT is bedoeld voor leerlingen die een basale vaardigheid of basale kennis missen. Denk bijvoorbeeld aan rekenvaardigheden die nodig zijn voor het vak wiskunde, of denk aan hulp bij dyslexie. Voor een periode van ca. 6 weken kan dan RT geboden worden om een specifiek doel te behalen. Ouders worden op de hoogte gesteld in welke periode hun kind RT ontvangt.