Oriëntatie op studie en beroep

De decaan organiseert voor ouders en leerlingen van leerjaar 3 een voorlichtingsavond in januari over het examenpakket en voor leerjaar 4 een voorlichtingsavond over het vervolgonderwijs. Verschillende scholen zijn dan aanwezig. Ook gaan leerlingen naar “Open Dagen” en “Doe-dagen” van de vervolgopleidingen.

De keuze van het examenpakket is heel belangrijk. De leerling kiest uit de in het derde leerjaar gevolgde vakken een examenpakket. Nederlands, maatschappijleer I en Engels zijn verplicht. Voor de meeste vervolgopleidingen is wiskunde noodzakelijk. De pakketkeuze is verder vrij, mits het aan de slaagnorm voldoet.

De vakken IT/i en beeldende vorming duiden we aan als zgn. “expertisevakken”. We adviseren deze vakken alleen te kiezen indien ze van belang zijn voor de vervolgopleiding en/of wanneer de leerling een intrinsieke motivatie/interesse heeft in deze vakken. De motivatie blijkt uit het behaalde cijfer (norm hoger dan 6,5) en/of een motivering door de leerling. Deze regel kan ook bij natuurkunde toegepast worden.

Bovendien moet het vakkenpakket bij de beoogde sector passen. Het onderstaande staatje geeft een overzicht van de noodzakelijke vakken in een bepaalde sector.

 

Sector Noodzakelijk Keuze (minimaal 1)
Techniek wiskunde

natuurkunde

Economie economie Frans

Duits

wiskunde

Zorg

  &

Welzijn

biologie geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde

Landbouw wiskunde natuurkunde

biologie

 

De gekozen sector bepaalt alleen, waar de inhoud van het sectorwerkstuk over moet gaan. Het wil niet zeggen, dat een leerling verplicht is in deze sector verder te studeren.

Een stevige theoretische basis en een juiste werkhouding zijn voor het middelbaar beroeps onderwijs onontbeerlijk. Het mavo sluit, wat dit betreft, naadloos aan bij het karakter van het mbo. Eén van de voordelen van het mavo (TL) is de brede keuze aan vervolgopleidingen. Bij het juiste vakkenpakket kunnen alle sectoren in het mbo op niveau 4 gekozen worden en natuurlijk kun je door naar het havo. Denk erom, dat het verwante profiel op het havo soms aanvullende eisen stelt.

Op onze school doet dit jaar iedereen examen in een extra vak. We raden iedereen aan in een achtste vak examen te doen. Daarmee wordt de kans van slagen aanzienlijk groter. Een leerling die een achtste vak kiest, houdt het hele jaar dit vak. Terugvallen op zeven examenvakken kan slechts op medische gronden.

Via DEZE website kun je een kijkje nemen welke verschillende vervolgopleidingen er zijn na de Saad.
Deze website is speciaal gemaakt door twee leerlingen van de Saad, namelijk Danny Kruidhof en Leon Moezelaar.