Sociaal emotionele begeleiding

Wij willen graag een beeld van het welbevinden van de leerling op school hebben. Een instrument daarvoor is de schoolvragenlijst. Deze nemen we in leerjaar 1 individueel of groepsgewijze af. Een enkele leerling geeft aan minder lekker in het vel te zitten. Soms komt dit, doordat hij zich wat minder goed in een groep kan handhaven of sociaal wat “onhandig” is. Voor deze leerlingen is een speciale serie lessen geschreven om Sociaal Vaardig te worden. Deze training is maatwerk en geschreven op de situatie op De Saad.
Mevrouw Jilderda en meneer Van der Ploeg geven deze training en begeleiden de screening van leerlingen.