Schoolkosten

Naast het onderwijs worden ook allerlei activiteiten gedaan die extra kosten met zich meebrengen. Activiteiten die leerzaam zijn, iets extra’s toevoegen aan het lesprogramma of in ieder geval voor een leuke afwisseling of ontspanning zorgen, maar waarvoor geen rijksvergoeding ontvangen wordt (zie art. 27 WVO). Enkele voorbeelden van dit soort extra’s zijn de vieringen, de tweede sportdag en de culturele en recreatieve dagen. Wij vragen hiervoor een bijdrage per kind per schooljaar, deze vrijwillige ouderbijdrage wordt via een machtiging geïnd. De oudergeleding van de MZR heeft hiermee ingestemd.Ook de betaling van de excursies van de @vakken, LO2, de excursie van klas 2 sprint, de schoolreis en het afscheid van klas 4 wordt via een machtiging geregeld.