interne vertrouwenspersonen

Leerlingen kunnen met problemen worden geconfronteerd, waar zij moeilijk met anderen over durven te praten. Deze problemen kunnen allerlei oorzaken hebben. Ook als ouders gescheiden zijn en de leerling daarover met een ander wil praten, kan de vertrouwenspersoon een rol spelen.
Een interne vertrouwenspersoon is ook aanspreekpunt als er sprake is van een bedreigende of onveilige situatie zoals pesten of discriminatie. Bij ons op school zijn dat mevrouw K. Brouwer en meneer K. Dijkstra. Als zij het nodig achten, verwijzen zij door naar het School Maatschappelijk Werk.

Uiteraard mag een leerling of zijn ouders contact met hen op nemen, maar ook de mentor kan zijn leerling inbrengen.