Counselors

Counselors zijn mensen met wie je gewoon eens even vertrouwelijk kunt praten. (Meestal worden deze mensen vertrouwenspersonen genoemd, maar de juiste aanduiding is eigenlijk counselors.) Er kan van alles zijn waar een leerling mee rondloopt en waar hij niet direct met iedereen over wil praten.

Er kan thuis iets aan de hand zijn, misschien is opa of oma overleden met wie je een heel goede band had. Misschien is je broertje of zusje chronisch ziek en krijg je iets minder aandacht. Misschien gaan je vader en moeder scheiden en kom je beurtelings bij de een en bij de ander te wonen. Er kan ook op school iets spelen, in de klas of in je vriendengroep. Het maakt eigenlijk niet uit, wát er is maar als er iets is wat je niet met je mentor wilt delen kun je een gesprek aanvragen bij de counselor. Dhr. Dijkstra en mw. Venema zijn onze counselors.

School is school en geen hulpverleningsinstantie. De counselor is er dus echt maar voor een enkel of een paar gesprekken. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld, en als de counselor het beter vindt om er verder wel iets mee te doen (bijv. professionele hulp zoeken) dan zal de counselor dat altijd met je bespreken. Eventueel verwijst de counselor je door naar SMW: SchoolMaatschappelijkWerk. Op De Saad is eens in de aantal weken een schoolmaatschappelijk werkster aanwezig als een soort tussenstap tussen de counselor en een externe hulpverlener.