Maatwerk en keuze

Op De Saad hechten we waarde aan het groepsverband van een klas en aan een aantal gemeenschappelijke kernwaarden en een gemeenschappelijke basis. Dit betekent dat het grootste deel van de vaklessen gewoon plaatsvindt in klassenverband. Uiteindelijk legt elke leerling ook hetzelfde eindexamen af.

We willen ook de interesses en capaciteiten van elke leerling afzonderlijk waarderen en uitdagen. Verschil mag er zijn. In de onderbouw zijn er daarom vier Choice-uren ingeroosterd (C4U). Tijdens deze uren kiest de leerling zelf welk vak hij gaat volgen. Als je wiskunde moeilijk vindt en de resultaten blijven wat achter, dan kies je voor extra wiskunde. Als je deze week een toets hebt voor Engels, dan ga je daarheen voor een optimale voorbereiding. En als je al drie keer gekozen hebt voor extra ondersteuning bij een lastig vak, dan mag je ook gewoon de vierde les invullen met iets wat je graag doet, zoals gym of beeldende vorming.

De leerling kiest zelf, en de gemaakte keuze is onderwerp van gesprek met de mentor.