Mentoraat

In de onderbouw heeft elke klas 1 of 2 mentoren; deze mentoren zijn zowel groepsmentor als persoonlijk mentor. We hopen, dat er een relatie ontstaat tussen mentor, leerling en ouders. De mentor kent lief en leed van zijn leerlingen en kan inspringen bij allerlei situaties. In klas 1 is er tweemaal per week een mentorles. Hierin wordt om te beginnen aandacht besteed aan hoe alles gaat en geregeld is op De Saad. Wat doe je als je naar de tandarts moet? Wat doe je als je een lekke band hebt? Hoe werkt Magister? De groepsbinding krijgt aandacht en er worden gezellige dingen georganiseerd. Daarnaast gaat het over “leren leren”, en over het maken van de goede keus in de Choice-uren. Een periode wordt besteed aan het behalen van het Social Media Rijbewijs: wat doe je wel en wat is niet zo verstandig om te doen of te zeggen?

Naast persoonlijke gesprekjes met de mentor ligt het in de bedoeling ook driehoeksgesprekken te gaan organiseren tussen leerling – ouders – mentor, waarbij de leerling leidend is.

In het tweede leerjaar is het enige verschil dat er geen twee maar een klassikaal mentoruur op het rooster staat.


Doorstroom VMBO-MBO en VMBO-HAVO

In de bovenbouw is er geen groepsmentor meer en heeft iedere leerling een persoonlijk mentor. De mentor is de schakel tussen thuis en school en er kan altijd contact worden opgenomen.

Voor het derde jaar op rij werkt De Saad samen met Friese Poort aan een vloeiende overgang van VMBO naar MBO. Er is een doorstroomprogramma ontwikkeld dat gericht is op coaching van zelfvertrouwen, ontwikkelen van studievaardigheden en persoonlijke begeleiding bij het maken van een keuze en bij het maken van de overstap. We selecteren leerlingen die voor deze extra begeleiding in aanmerking komen. Door koppeling van de VMBO- en MBO-coach wordt de warme overdracht bevorderd: de MBO-coach komt al een paar keer op De Saad langs en de VMBO-coach gaat de eerste ke(e)r(en) mee naar het MBO. Dhr. Dijkstra vervult op De Saad deze rol.

Al veel langere tijd hebben we aandacht voor de doorstroom naar de HAVO. We geven de 4e-klassers die dit willen extra lessen Engels en wiskunde. Uit een enquete die we hebben afgenomen bij onze oud-leerlingen die naar de HAVO zijn gegaan bleek dat er nog meer aandacht nodig is. We ontwikkelen op dit moment daarom een uitbreiding van het bestaande programma.