@vakken

Om aan te sluiten bij de verschillende interesses van onze leerlingen zijn de @vakken ingevoerd. Dit zijn vakken op niveau waarbij leerlingen zelf een keuze kunnen maken. De leerlingen kunnen bij de aanmelding kiezen voor:

@Techno: bedenken en ontwikkelen.
Dit is een stroom voor doeners. In deze stroom doen de leerlingen meer praktische ervaringen in de techniek op. In de bovenbouw vormt techno een prima aansluiting. Aan techno werken ook externe deskundigen mee.

@Sport: bewegen, organiseren en samenwerken.
Deze stroom is voor de meer fysiek ingestelde leerlingen bedoeld en er is duidelijk verschil met het reguliere LO. Andere aspecten van sport en ook het organiseren van (sport)evenementen komen aan bod. Daarom is een representatief voorkomen een vereiste en schaf je een tuniek via school aan. Excursies en speciale sportactiviteiten staan in het programma. @sport sluit naadloos aan bij LO2 in de bovenbouw.

@Groen: waarnemen en onderzoek in natuur en leefmilieu. Naast veldwerk doe je dus ook laboratoriumonderzoek.

@Design: ontwerpen en creativiteit.
Vooral leerlingen die creatief vaardig zijn, zullen zich hiertoe aangetrokken voelen. Ook excursies en museumbezoeken zijn in het programma opgenomen. In de bovenbouw vind je elementen terug in IT en MV&I. Dan worden vooral digitale creatieve programma’s ingezet.

@Muziek: muzikaliteit en expressie.
Het ontdekken en ontwikkelen van muzikaal talent op allerlei manieren door middel van zingen, het bespelen van instrumenten, bandvorming, workshops volgen van professionele muzikanten en nog veel meer zijn de ingrediënten van dit vak.

Leerlingen krijgen binnen de lessentabel twee uren per week les in het vak van hun keuze. De @vakken werken in modules. Een module wordt afgesloten aan het eind van een rapportperiode. De @vakken worden zo veel mogelijk op hetzelfde tijdstip gegeven. Aan een @vak kunnen voor excursies, workshops en dergelijke kosten verbonden zijn.