Op 20 april mochten de eindexamenkandidaten van Beeldende Vorming (BV) hun eindexamenwerk voor tekenen of handvaardigheid presenteren.
Het thema dit jaar is Dromen. Dat kan op verschillende manieren benaderd worden. Bijvoorbeeld dagdromen, dromen over de toekomst, dromen over reizen of surrealistische dromen. Ook kwam een verloren horror droom of nachtmerrie langs maar dat past ook binnen het onderwerp.

De leerlingen hebben erg hun best gedaan en de presentaties waren interessant. Iedereen was vooral blij dat het eerste onderdeel van het examen erop zit.
Goed gedaan meiden!

Hierbij de expositie van deze kunstwerken en enkele sfeerfoto’s
: