In het kader van onze kwaliteitszorg nemen we ook dit jaar weer de jaarlijkse cito-toetsen af. Dit jaar doen we mee met de pilot Cito-3 papier/digitaal. Dit betekent dat de helft van de toetsen op papier zal worden afgenomen en de helft van de toetsen digitaal.
Om die reden worden de toetsen dit jaar eerder afgenomen dan vorig jaar.
De toetsen staan gepland op maandag 19 maart en dinsdag 20 maart.

De toetsen beginnen het 2e lesuur, de leerlingen zijn het eerste lesuur vrij.

De leerlingen hebben deze dagen geen reguliere lessen en hoeven geen boeken mee te nemen. Voor de toetsen is een hb-potlood nodig, hier zorgt school voor. De leerling dient zelf een puntenslijper, gummetje, geodriehoek en rekenmachine mee te nemen. Ook is het verstandig een leesboekje o.i.d. mee te nemen voor het geval dat de leerling een toets ruim binnen de tijd af heeft. Het gebruik van mobieltjes is niet toegestaan.

HIER kunt u de brief over de cito-toetsing openen.
HIER kunt u het afnameschema van de cito-toetsing openen.