Digitalisering – Laptops4u

In het huidige schooljaar willen we elke leerling in leerjaar 1 de beschikking geven over een “eigen” laptop. Een aantal vakken maakt gebruik van een digitale methode en daar wordt de laptop constant gebruikt. Bij andere vakken worden delen van de lesstof digitaal aangeboden.

De achterliggende redenen zijn de verdergaande invloed van digitale hulpmiddelen in de maatschappij. Herkennen van mogelijkheden en het onderkennen van gevaren is voor de jeugd noodzakelijk. Ook in het onderwijstraject liggen kansen. Het is beter mogelijk te differentiëren naar de capaciteiten van de individuele leerling.

Voor sommige leerlingen in de andere leerjaren is een laptop in de klas een mogelijkheid om een beperking te compenseren. Leerlingen, die hiervoor in aanmerking komen, worden door de orthopedagoog en/of het zorgteam van De Saad geselecteerd.

Aan de ouders wordt een leaseconstructie aangeboden en als zij van dit aanbod gebruik maken, krijgen deze leerlingen beschikking over een door de school verstrekte laptop. Aan de ouders wordt dan een financiële vergoeding gevraagd en na de schoolperiode van 4 jaar mag de leerling zijn laptop als eigendom beschouwen.

Op dit moment zet een IT-expertteam de lijnen uit voor de voortgang van ons digitale onderwijs. Duidelijk is in ieder geval dat elke leerling met een device moet kunnen werken. Zodra er meer duidelijk is over dit onderwerp vermelden we dat hier.