Bestuur

De bestuursleden van de Vereniging voor Christelijk Mavo in de gemeente Dantumadeel zijn:

voorzitter:
D. v.d. Meer
Mûnein 058 256 31 42
secretaris;
Mw H. Regnerus – v.d. Zwaag
Damwâld 0511 42 32 69
penningmeester:
S. Rosier
Broeksterwâld 0511 42 49 91

leden:
T. Banga Damwâld 0511 42 46 21
Mw T. Jilderda – v.d. Zwaag De Falom 0511 42 27 06
M.F. Lodewijks Feanwâlden 0511 47 20 47
S.C. Pompstra Kollumerzwaag 0511 44 24 05
B. Veenstra De Westreen 0511 44 60 33
G.J. Veenstra Damwâld 0511 42 43 95

Door te klikken op een naam komt u meer te weten over het betreffende bestuurslid.